M.E. Hälsokonsult erbjuder förebyggande och hälsobefrämjande friskvård till företag


Målet med en hälsoutveckling på företaget är att ge personalen en förändring i riktning mot ökad hälsa. Målsättningen är en förändring av individers livsstil som leder till en förändring av den organisation som individerna ingår i. Personalen är en del av företaget och ses som en viktig resurs. Om personalen trivs med sitt arbete ökar arbetsinsatsen. Detta leder till att företaget mår bättre och ökad produktion ger ökat resultat.

Friskvården är till för alla anställda på företaget som är i behov att förändra, förbättra, utveckla och upprätthålla sin hälsa. Hälsa är ett dynamiskt tillstånd som alltid kan utvecklas. Det är viktigt att se hälsa ur ett helhetsperspektiv och därför erbjuds företaget flera olika tjänster som påverkar de anställdas hälsa. Bland annat erbjuds ”kom igång” kurser, individuell hälsovägledning, massage, sluta röka grupper och gruppträning.

Att förändra människors levnadsvanor tar tid och en beteendeförändring är en process över en lång period. Det är lättare att ta sitt egenansvar gällande hälsan om kunskapen om vad som bidrar till bra och dålig hälsa ökar. Det krävs även kunskap och förståelse om hur olika faktorer påverkar hälsa på kort och lång sikt. Därför är det viktigt att se hälsofrågan både ur ett nutidsperspektiv och ett framtidsperspektiv.